اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۱۰۲۰۳ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۵۱۲۰۸ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۵۱۴۷۶۰۲ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان سعدی جنوبی ، کوچه بوشهری ، پاساژ نیرو صنعت ، طبقه همکف ،پلاک 10

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر جدید (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر جدید
  • آدرس:
  • خیابان سعدی جنوبی ، کوچه بوشهری ، پاساژ نیرو صنعت ، طبقه همکف ،پلاک 10

  • :
  • ۳۳۹۱۰۲۰۳ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۳۳۹۵۱۲۰۸ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

 آقای شانه ساز
 مدیر فروش
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۱۰۲۰۳
 
 ۰۰۹۸ ۹۱۲۵۱۴۷۶۰۲

آدرس